“Πάγος” στα δημοτικά τέλη, “αγκάθι” η διαχείριση απορριμμάτων

Η αύξηση ή μη των δημοτικών τελών πρόκειται να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. Σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος, δεν προβλέπονται ούτε για το 2024 αυξήσεις, εκτός από την ενσωμάτωση στην απόφαση μεμονωμένων περιπτώσεων, οι οποίες έχουν ήδη αποφασιστεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Έτσι, η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για οικοδομικές εργασίες πρέπει να γίνεται έπειτα από την έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών, την πληρωμή του αντίστοιχου Τέλους και την έκδοση της αδείας. Η κατάθεση της αίτησης στο πρωτόκολλο του Δήμου δεν επαρκεί και αν αποδειχθεί κατάληψη προγενέστερη της έκδοσης αδείας έγκρισης, θα θεωρείται αυθαίρετη. Ανάλογα, δε, με το χρόνο της κατάληψης θα καταβάλλεται και το αντίστοιχο αντίτιμο, που είναι κατά τι προσαυξημένο σε σχέση με το 2023.Το ίδιο ισχύει για την  παραχώρηση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων στο βόρειο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών και Ακρίτα.

Επίσης, απαλλάσσονται του τέλους, για τη χρήση πλατειών για διενέργεια εκδηλώσεων, τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες με σκοπό μη κερδοσκοπικό, καθώς και οργανώσεις και κοινωνικοί φορείς, με την προϋπόθεση την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, με ρητή απαγόρευση παράλληλης διαφήμισης προϊόντων, έπειτα από σχετική απόφαση.

Βέβαια, το σημαντικότερο θέμα με τα δημοτικά τέλη του 2024 είναι τα ανταποδοτικά, όπως αυτό της διαχείρισης απορριμμάτων, το κόστος των οποίων έχει εκτιναχθεί μια και από τη Μαραθόλακκα μεταφέρονται πλέον στην Καλλιρρόη.

Σύμφωνα με την εισήγηση, το κόστος που έχει προβλεφθεί είναι διαχειρίσιμο  οικονομικά από το Δήμο Καλαμάτας κι έτσι προβλέπεται να καλυφθεί από την Υπηρεσία.

Μάλιστα, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και την παρατήρηση του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, στο πανελλήνιο συνέδριο των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων που διεξήχθη πρόσφατα στην Καλαμάτα. Εκεί περιέγραψε σαφέστατα το τεράστιο και αφόρητο κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων, στο πλαίσιο της κεντρικής διαχείρισης στην Πελοπόννησο, το οποίο ανέρχεται στα 130 ευρώ ανά τόνο, όταν η εταιρεία μιλούσε για 63 ευρώ.

Το πρώτο συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι “βλέποντας και κάνοντας”, με την προσδοκία να αυξηθούν και τα άλλα ρεύματα διαχείρισης (σ.σ. ανακύκλωση, παραγωγή κομπόστ, διαχείριση ογκωδών υλικών). Σε κάθε περίπτωση, το θέμα της αύξησης ή μη των ανταποδοτικών τελών θα μας απασχολήσει πολύ σύντομα…

Written by