ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:

Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες ξανά στα Δημοτικά και τα Περιφερειακά Συμβούλια Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Περισότερα