Έντεκα συλλήψεις ανηλίκων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ειδικές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής βίας και παραβατικότητας υλοποιήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και συγκεκριμένα από Παρασκευή έως και Κυριακή, και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αρκετούς ελέγχους και έντεκα συλλήψεις ανηλίκων.

Η δράση ήταν στοχευμένη και υλοποιήθηκε πανελλαδικά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως και την εξάλειψη της βίας των ανηλίκων, με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ίδιων και των γονέων τους μέσω της εμφανούς αστυνομικής παρουσίας.

Written by