Συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα Κέντρα Κοινότητας και η Κινητή Μονάδα

Τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και της Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας, με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 722.803,50 ευρώ, εισηγείται στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η Δημοτική Αρχή.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το  υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο στο πλαίσιο  των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για τα επιδόματα που δικαιούται (ΚΕΑ, Προνοιακά επιδόματα, Επίδομα Στέγασης κ.τ.λ.), όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή Επικράτειας

Πρόσφατα, μάλιστα, με την ολοκλήρωση της πρόσληψης του προσωπικού ενεργοποιήθηκε και το παράρτημα Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας. Η λειτουργία του παραρτήματος, που φιλοξενείται σε γραφείο στο ισόγειο του κτηρίου Β στο Δημαρχείο Καλαμάτας, εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», Πράξη «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας», με συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η δημιουργία της δομής με εξειδικευμένο προσωπικό έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στοχευμένες δράσεις για την εκπαίδευση, τον αναλφαβητισμό, την ένταξη στην απασχόληση και γενικότερα μια εξατομικευμένη, μακροπρόθεσμη και ευέλικτη προσέγγιση προς όφελος του πληθυσμού Ρομά.

Written by