Συντήρηση και βελτίωση υποδομών στις Κοινότητες

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι παρεμβάσεις σε επίπεδο συντήρησης και βελτίωσης υποδομών σε Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον αρμόδιο για τη συντήρηση υποδομών αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, στην Κοινότητα Ασπροχώματος εξελίσσονται εργασίες επισκευής και ενίσχυσης στο μαντρότοιχο του Κοιμητηρίου, καθώς και άλλα έργα που αφορούν στην ύδρευση και τη βελτίωση των αγροτικών οδών.

Στη Σπερχογεία εκτελούνται τις τελευταίες μέρες εργασίες αναβάθμισης της κεντρικής πλατείας, σε συνέχεια αιτήματος του προέδρου της Κοινότητας, καθώς και παρεμβάσεις σε τοπικές οδούς.

Τις προηγούμενες μέρες επίσης, ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην είσοδο της Κοινότητας Ασπροπουλιάς, καθώς μετά την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του δημοτικού φωτισμού, ικανοποιήθηκε ένα ακόμα αίτημα του προέδρου, με την τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας στην παραποτάμια οδό.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη είναι και το έργο συντήρησης και βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στην Κοινότητα Μ. Μαντίνειας. 

Written by