Του Κώστα Μαργέλη

Η Κυβέρνηση με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, στην πραγματικότητα «κλείνει το μάτι» στην φοροδιαφυγή των μεγάλων εισοδημάτων, υιοθετώντας την πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς, παρά πολλά από λίγους». Στην κατεύθυνση αυτή, χαρακτηρίζει,  συλλήβδην, ως φοροφυγάδες το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων και  πλήττει αποφασιστικά την μεσαία τάξη, τον κορμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Τα εξαγγελθέντα μέτρα αποτελούν ομολογία αποτυχίας της Πολιτείας στο να παταχθεί με άλλο τρόπο η φοροδιαφυγή και η οποία κατά πεπλανημένα εντοπίζεται σε  συγκεκριμένες εισοδηματικές κατηγορίες επαγγελματιών και επαγγελματικούς χώρους τους οποίους και φωτογραφίζει ως τους μόνους υπεύθυνους  για την απώλεια κρατικών εσόδων. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν και ευθεία επίθεση κατά κοινωνικών ομάδων που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας.

 Ακόμη δε και η προσπάθεια αιτιολόγησής του με την στοχοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών τάξεων, στις οποίες αποδίδονται οι διαχρονικές παραλείψεις και οι αστοχίες σειράς κυβερνήσεων, αποτελεί αήθη δικαιολογία, η οποία δεν θα γίνει ανεκτή, ούτε θα μείνει αναπάντητη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αισθάνονται ότι εξαπατήθηκαν οι ελπίδες τους για όσα εξαγγέλθηκαν προεκλογικά περί στήριξης τους και σταδιακής ελάφρυνσης των δημοσίων βαρών.

Η Κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι η μόνη κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων που προκαταβάλει φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ για την αμοιβή τους, μέσω των γραμματίων προείσπραξης.

 Ενδεικτικά σημειώνω ότι για το έτος 2022 οι δικηγόροι προκατέβαλαν  ποσό 30.040.525 ευρώ για φόρο, ποσό 42.391.509 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και ποσό 48.908.146 ευρώ για αναλογούντα ΦΠΑ.

Περαιτέρω, ένας ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός δικηγόρων χρησιμοποιεί την κατοικία τους και ως γραφείο, λόγω της αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στα επαγγελματικά τους έξοδα.

 Το γεγονός δε ότι οι δικηγόροι είμαστε από τις μόνες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων που έχουμε ΗΔΗ τεκμαρτή φορολόγηση βάσει των γραμματίων προείσπραξης, που καλύπτει το σύνολο των διαδικαστικών πράξεων ενώπιον Δικαστηρίων αλλά και Διοικητικών αρχών, φαίνεται να αγνοείται.

Για εμάς, τους δικηγόρους, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιοπρέπειας αλλά και ανεξαρτησίας. Και ως εκ τούτου, ζήτημα αδιαπραγμάτευτο. Διότι χωρίς αξιοπρεπείς δικηγόρους, συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, δεν υφίσταται ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών.

Πιο τοξική και ταξική επιλογή από αυτή που κάνει η Κυβέρνηση δεν έχει ξαναπεράσει. Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τα μεσαία εισοδήματα και θα είναι ο «φονιάς» της μεσαίας τάξης.

Δεν ξέρω με τι μούτρα οι κυβερνητικοί βουλευτές, αυτοί, που παλαιότερα μας χτυπάγανε την πλάτη στο κίνημα της γραβάτας, τότε που ο κ. Τσακαλώτος και η παρέα του με τον κ. Κατρούγκαλο μας κυνήγαγαν για να μας πάρουν από φόρους και εισφορές το 80% του εισοδήματός μας, με τι μούτρα θα μας κοιτάνε τώρα, σήμερα, αφού τα μέτρα του κ. Χατζηδάκη είναι χειρότερα από τα μέτρα του κ. Κατρούγκαλου, δεδομένου ότι τότε οι πιο μικροί δικηγόροι πληρώνανε μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Η αντίσταση από τους Δικηγόρους σε αυτό το εντελώς άδικο μέτρο θα είναι σθεναρή και είναι βέβαιο ότι εάν η Κυβέρνηση επιμείνει θα υποστεί τεράστια ζημιά, ζημιά η οποία θα είναι προφανώς μεγαλύτερη από την ζημιά που προξένησαν οι προεκλογικές δηλώσεις του Κατρούγκαλου στο κομματικό του χώρο.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Κωνσταντίνος  Αλεξ. Μαργέλης

Written by