Στα προστατευόμενα φυσικά τοπία εντάχθηκαν με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις της Νέδας, ενώ καθορίσθηκαν όροι και περιορισμοί για την προστασία της.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργείου γίνεται χαρακτηρισμός των χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων του ποταμού της Νέδας Μεσσηνίας και Ηλείας ως προστατευόμενου τοπίου και προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού.

Written by