Νέα δεξαμενή και αξιοποίηση των πηγών του Αγ. Φλώρου

Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας η «Ανάθεση γεωλογικής (και αν απαιτηθεί και γεωτεχνικής) προμελέτης, για τον προσδιορισμό των περιοχών που είναι κατάλληλες για να χωροθετηθεί η νέα δεξαμενή των ενισχυτικών έργων ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας από πηγές Άγιου Φλώρου».

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας σημειώνεται ότι «κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση των πηγών της περιοχής του Άγιου Φλώρου προκειμένου να εξασφαλισθούν πρόσθετοι υδατικοί πόροι αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής υδροδότησης».

Σκοπός της προμελέτης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι να ληφθούν οι απαραίτητες γεωτεχνικές και τεχνικογεωλογικές πληροφορίες προκειμένου να αξιολογηθεί και να επιλεχθεί η βέλτιστη θέση για την κατασκευή της νέας δεξαμενής και να διερευνηθεί και να προσδιορισθεί ο κατάλληλος τύπος ώστε να σχεδιαστεί η θεμελίωσή της.

Written by