Ολοκληρώνεται το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες οι εργασίες για τη δημιουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του δήμου Καλαμάτας, προκειμένου το αμέσως επόμενο διάστημα και με την ολοκλήρωση των προσλήψεων του προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, το Κέντρο να τεθεί σε λειτουργία. Το ΚΗΦΗ πρόκειται να λειτουργήσει στο δημοτικό κτήριο επί της Θουκυδίδου 2 και Καμβύση.

Τους σύγχρονους χώρους που θα φιλοξενήσουν τη σημαντική αυτή κοινωνική δομή του Δήμου Καλαμάτας, επισκέφτηκε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ο οποίος τόνισε ότι «τα θέματα πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής παραμένουν σε προτεραιότητα για το δήμο Καλαμάτας». 

Στόχος του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του δήμου Καλαμάτας είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει.

Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020: Άξονας Προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Written by