Σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προχωρά το Νοσοκομείο Καλαμάτας για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης ασθενοφόρων για τη νοσηλευτική μονάδα, με διάρκεια ένα έτος.

Πέρυσι το καλοκαίρι το νοσοκομείο είχε προχωρήσει στη σύναψη 5μηνης σύμβασης με ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν αδειοδοτημένα ασθενοφόρα, προκειμένου να  γίνονται οι διακομιδές ασθενών μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους.

Τώρα προχωρά σε διαγωνισμό με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ και ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 24η Απριλίου 2024. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 13η Μαΐου, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17 Μαΐου.

Με τη σύμβαση που είχε υπογραφεί την προηγούμενη περίοδο, εξυπηρετούνταν οι δευτερογενείς διακομιδές (εξιτήρια) ασθενών που είχαν ολοκληρώσει τη νοσηλεία τους στο ίδρυμα. Αυτό συμβαίνει, όπως είχε επισημανθεί, διότι στο νοσοκομείο δεν υπηρετεί προσωπικό με την ειδικότητα του διασώστη, ούτε διαθέτει ασθενοφόρα αυτοκίνητα για τις διακομιδές.

Τα ιδιωτικά ασθενοφόρα ήταν διαθέσιμα κατά τις ώρες 12.00 – 20.00 καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς περιορισμό ως προς τον ημερήσιο αριθμό διακομιδών

Written by