Ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης

Παροχή ποιοτικότερου νερού σε κατοίκους και επισκέπτες, αλλά και ελαχιστοποίηση των βλαβών, επιτυγχάνεται -μεταξύ άλλων- μέσω της υλοποίησης του μεγάλου έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για έργα που, κατά την πρώτη και δεύτερη φάση, αφορούσαν στην αντικατάσταση περισσοτέρων των 50 χιλιομέτρων παλαιών δικτύων με νέα, ενώ ακολουθούν ακόμα δύο φάσεις, προκειμένου η Καλαμάτα να θωρακιστεί ολιστικά σε επίπεδο δικτύων ύδρευσης.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, οι εργασίες επικεντρώνονται πλέον επί της οδού Αναγνωσταρά, από τη διασταύρωση με την οδό Βαλαωρίτου έως τη διασταύρωση με την Κολοκοτρώνη.

Μάλιστα, από τη ΔΕΥΑΚ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι για την ασφαλέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται ο αποκλεισμός της στάθμευσης και η διακοπή της κυκλοφορίας για μικρά διαστήματα στην παραπάνω οδό.

Επίσης, κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη.

Written by