Στα… θρανία οι υποψήφιοι/ες για 6η ΥΠΕ και Νοσοκομεία Καλαμάτας – Κυπαρισσίας

Το Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρτίου διεξήχθη από το ΑΣΕΠ η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 5062/2023 για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και υποδιοικητών των υγειονομικών περιφερειών, καθώς και για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων.

Σύμφωνα με την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η κοινή εξέταση για τις δύο αυτές προσκλήσεις πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy, με τη συμμετοχή 1.034 υποψηφίων, εκ των συνολικά 1.101 που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής, και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε 93,91%. Μεταξύ αυτών ήταν και οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις θέσεις της 6ης ΥΠΕ και των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.

Written by