Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών

Πάνω από το 40% της ιατρικής του δύναμης, και μάλιστα σε κρίσιμες ειδικότητες, έχει χάσει το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών.

Από τη μία, εξαγγέλλονται προθέσεις και δράσεις (όπως ο προσωπικός γιατρός) για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, ενώ, από την άλλη, τα Κέντρα Υγείας «ξεδοντιάζονται» και υπολειτουργούν. Το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας με πολλά πλεονεκτήματα, κτηριακής υποδομής, χωροταξίας στην πόλη και εξοπλισμό, διαθέτει αυτή τη στιγμή ελάχιστους γιατρούς και με σημαντικές ειδικότητες να μην υπάρχουν.

Written by