Επανάληψη διαγωνισμού για δημιουργία χώρων πάρκινγκ

Την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Μαρτίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 7η συνεδρίαση για το 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε, στην ημερήσια διάταξη είναι εγγεγραμμένα προς συζήτηση και τα εξής θέματα: Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας. Επέκταση ωραρίου σχολικών καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) Μερικής Απασχόλησης του Δήμου Καλαμάτας. Επί πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών  παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας σχολικού έτους 2023 – 2024.

Επίσης, ορισμός αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια. Ορισμός εκπροσώπων στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη δαπανών των Σχολικών Μονάδων (α΄ δόση 2024). Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Καλαμάτας.

Written by