Τα ποσά που παίρνουν οι Δήμοι της Μεσσηνίας

Το συνολικό ποσό των 52 εκ. ευρώ κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της χώρας από τα έσοδα ΤΑΠ και Τέλους Διαφήμισης. Ειδικότερα, κατανέμονται 21 εκ. ευρώ από έσοδα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Να σημειωθεί ότι τα έσοδα αυτά διατίθενται από τους Δήμους σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, την καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και την αγορά ακινήτων, εφόσον οι δαπάνες αυτές έχουν προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται από τους Δήμους για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, το οποίο δύναται να προσαυξηθεί εφόσον οι προηγούμενες ανάγκες καλυφθούν με μικρότερο ποσοστό ή δεν υφίστανται εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Επίσης κατανέμονται 31 εκ. ευρώ από έσοδα Τέλους Διαφήμισης. Η κατανομή στους Δήμους γίνεται βάσει της απογραφής του 2011. Τα ανωτέρω ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους ΟΤΑ με χρηματική εντολή του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας στους Δήμους της Μεσσηνίας κατανέμεται ως εξής: Δυτικής Μάνης 17.440,00 ευρώ, Καλαμάτας 129.460,00 ευρώ, Μεσσήνης 44.610,00, Οιχαλίας 23.800,00, Πύλου- Νέστορος 40.860,00, Τριφυλίας 50.890,00. Τα αντίστοιχα ποσά από το τέλος διαφήμισης είναι: 17.377,11, 215.641,81, 56.701,14, 25.153,18, 50.856,52, 66.345,55.

Written by