Την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους της χώρας αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών. Το συνολικό ποσό τριάντα πέντε εκατομμυρίων εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδων δύο ευρώ (35.185.002,00 €), το οποίο αποδίδεται ως 10η, 11η και 12η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2023.

Σε ότι αφορά τους Δήμους της Π.Ε. Μεσσηνίας η κατανομή έχει ως εξής:

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 49.260,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 251.122,50

ΜΕΣΣΗΝΗΣ 102.060,00

ΟΙΧΑΛΙΑΣ 61.515,00

ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 101.152,50

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 115.410,00

Written by