Έγκριση έργων στην Τριφυλία και αναβάθμιση ΓΟΕΒ Παμίσου

Συνεδρίασε, προχθές, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου κατά τη διάρκειά της εγκρίθηκαν τα παρακάτω έργα:

Το 2ο πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «αποκατάσταση 26ης Επαρχιακής Οδού, τμήμα Αετός – Μοναστήρι – Πολυθέα – Κρυονέρι, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ.

Το 1ο πρακτικό αποσφράγισης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «βελτίωση-συντήρηση 9ης Εθνικής Οδού (τμήμα Χώρα-Πυργάκι-Φλόκα-Γαργαλιάνοι)», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.

Το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής της ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «συντήρηση – αναβάθμιση γεωτρήσεων και αρδευτικών δικτύων ΓΟΕΒ Παμίσου», προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ.

Written by