Πιλοτικό πρόγραμμα για το μάζεμα της ελιάς από ανέργους 

Τη μετεγκατάσταση 500 ανέργων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να εργαστούν εποχικά στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στη συγκομιδή της ελιάς, προβλέπει πιλοτικό πρόγραμμα, που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα αυτό επιχειρείται να δοθούν κίνητρα στους ανέργους της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να μετακινηθούν από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα, όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

Written by