Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για αντιπλημμυρική θωράκιση της 120 ΠΕΑ

Σε όλες τις ενέργειες που συντείνουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση των εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας, στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου της 120 ΠΕΑ, έχει προβεί ο ΓΟΕΒ Παμίσου.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, διενεργεί σχεδόν σε καθημερινή βάση αυτοψίες και επιθεωρήσεις στις υποδομές του, προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν προβλήματα.

Τα πιο πάνω σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο εν λόγω Οργανισμός σε έγγραφό του προς την 120 ΠΕΑ, το οποίο κοινοποιεί και στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα.

Written by