Η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου  Καλαμάτας

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, είναι η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων και των μελών των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, που προέκυψαν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, να πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00.

Το θέμα, που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, θα εισαχθεί προς ενημέρωση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Written by