Προχωρούν  ΔΗΠΕΘΕ και κτήριο της πρώην ηλεκτρικής εταιρείας

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα που αφορούν την αξιοποίηση του διώροφου κτηρίου της πρώην ηλεκτρικής εταιρείας και της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, πραγματοποίησε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο κ. Βασιλόπουλος ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες εξελίσσονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το μεν έργο «Αξιοποίηση – αναβάθμιση –εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτιρίων Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου» είναι προϋπολογισμού μελέτης  916.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και Δημοτικούς Πόρους.

Το δε έργο της Αξιοποίηση του διώροφου κτηρίου της πρώην ηλεκτρικής εταιρείας, με προϋπολογισμό μελέτης 831.000,00 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους, έχοντας ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Written by