Ημερίδα στην Καλαμάτα από τη Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

«Τα δικαιώματα και οι κοινωνικές παροχές για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Ο ρόλος των τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» είναι ο τίτλος ημερίδας που θα πραγματοποιήσει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου (11.00 έως 14.30), στο Pharae Palace Hotel στην Καλαμάτα.

Η Συνομοσπονδία υλοποιεί την πράξη «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τα Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, “Αγησίλαος”», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Σκοπός είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου, όπως και η πρόσβαση και επανένταξη των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας.

Written by