Απορρίφθηκαν από το δικαστήριο τα ασφαλιστικά μέτρα των κατοίκων

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας απέρριψε την περασμένη Παρασκευή τη νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους των κατοίκων της Καλλιρρόης προς την “Περιβαλλοντική Πελοποννήσου” ΜΑΕ, την διαχειρίστρια εταιρεία της ΣΔΙΤ απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα ασφαλιστικά μέτρα αφορούσαν στη λειτουργία, στην πιο πάνω περιοχή της Μεσσηνίας, της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων της εν λόγω εταιρείας, η οποία συνεχίζει κανονικά την παραλαβή και επεξεργασία σκουπιδιών από το σύνολο των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο είχε, σε πρώτη φάση, απορρίψει και την αίτηση προσωρινής διαταγής η οποία συνόδευε την εν λόγω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους των κατοίκων.

Written by