«Πάγος» της Κομισιόν στην Ελλάδα για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

«Πάγωμα» των δαπανών για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» στην Ελλάδα διέταξε η Κομισιόν, ζητώντας από τις ελληνικές αρχές «πρόσθετες πληροφορίες», μεταξύ άλλων και για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

Σύμφωνα με της απάντηση της Επιτροπής σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Παπαδημούλη, «οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο των τακτικών ανταλλαγών τους σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής, πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη στρατηγική σημασία, τη σχέση κόστους-οφέλους και τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων (“σπιτάκια ανακύκλωσης”)».

Προσθέτει, ότι «οι προαναφερθείσες επενδύσεις αφορούν έργα συνολικού ύψους 48 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτούνται στην περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταφορών και Περιβάλλοντος 2014-2020, ενώ παρόμοιες επενδύσεις επιλέχθηκαν και για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ στις περιφέρειες Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 22 εκατ. ευρώ και στην Κρήτη με προϋπολογισμό 22 εκατ. ευρώ.».

Έτσι, «στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να μην προβούν στη δήλωση δαπανών σε σχέση με τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”. «Σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ταμείων της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή πρότεινε να διενεργήσει τον έλεγχο η ελληνική αρχή ελέγχου (ΕΔΕΛ) για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφέρονται στο σημείο 1».

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Παπαδημούλης, πρόκειται για  απάντηση – κόλαφο προς την κυβέρνηση της Ν.Δ. και τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.

Written by