“Η πολύωρη διακοπή νερού στην Καλαμάτα για δεύτερη μέρα δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στη κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης. Οξυμένες καταστάσεις, οι οποίες προκλήθηκαν σε μονάδες υγείας, δυσλειτουργίες σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας, δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και σε νοικοκυριά.

Ειδικά, ζημιές καταγράφονται στον τουριστικό τομέα και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις στον τομέα επισιτισμού, οι οποίες δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Ανησυχίες καταγράφονται για το ερχόμενο τριήμερο και για τον παλιό αγωγό.

Είναι αδιανόητη η αμέλεια της Δημοτικής Αρχής, για μια τόσο σημαντική υποδομή, όπως η υδροδότηση της πόλης και η απουσία δρόμου πρόσβασης σε αυτήν, άρα και ουσιαστικής συντήρησης.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, έγγραφες ή μη, εργαζομένων και αιρετών κατ’ επανάληψη και των περισσότερων δημοτικών παρατάξεων. Η τελευταία προειδοποίηση έγινε στις 24 Μαρτίου 2023. Οι λύσεις που θα δοθούν υπό την πίεση των γεγονότων προφανώς δεν πρέπει να είναι οι μόνιμες, ως συνήθως γίνεται.

Η απελθούσα κυβέρνηση έπρεπε να έχει χρηματοδοτήσει με επιπλέον συμπληρωματική χρηματοδότηση το νέο αγωγό Φ800, ώστε να έχει τελειώσει το έργο που ξεκίνησε με χρηματοδότηση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και καρκινοβατεί μέχρι σήμερα, θεωρούμενο μικρότερης σημασίας έργο”.

Written by