Του Νίκου Μπασακίδη

Αντιδημάρχου Καλαμάτας

Το παράκτιο μέτωπο του Δήμου Καλαμάτας δεν είναι μόνο οικόπεδα και τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά πηγή ζωής για όλους. Είναι χώρος που απαιτεί σεβασμό και προστασία, από όλες τις συνυπάρχουσες δραστηριότητες.

Για τη Δημοτική Αρχή Βασιλόπουλου, η ανάπτυξη του παράκτιου μετώπου δεν προκύπτει μόνο από ένα διαγωνισμό ιδεών για αισθητικές παρεμβάσεις σε ένα μικρό τμήμα εντός του αστικού χώρου, αλλά από μία συνολική παρέμβαση σε όλο το μήκος των ακτών που βρέχονται από το Μεσσηνιακό κόλπο και σε βάθος, όσο αναπτύσσεται ανθρώπινη δραστηριότητα.

Παρεμβάσεις που θα επιλύσουν ζητήματα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία της βιοποικιλότητας, ζητήματα αντιπλημμυρικής προστασίας όλης της περιοχής και προστασίας των ακτών από φαινόμενα διάβρωσης, καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου οδικών έργων για την ενδοεπικοινωνία των περιοχών.

Για να δημιουργηθεί πλούτος και ένα περιβάλλον φιλικό και ανθεκτικό στον κάτοικο και τον επισκέπτη, απαιτούνται καθαρές θάλασσες, προστατευμένες ακτές, βελτίωση της αισθητικής εικόνας του τοπίου, κανόνες για τις χρήσεις γης, καθώς και υποδομές για τη στήριξη κάθε δραστηριότητας πλησίον των ακτών.

Από τον Ιούλιο του 2020 συμφωνήθηκε με τους όμορους Δήμους Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης να υπάρχει κοινή πορεία για το παράκτιο μέτωπο από τις Κιτριές μέχρι το Πεταλίδι, συμφωνία που επεκτάθηκε συμπεριλαμβάνοντας και το Δήμο Πύλου-Νέστορος και η οποία επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2021, στο πλαίσιο της συνεργασίας και υποστήριξης της Καλαμάτας για τη σύνταξη και υλοποίηση του Κλιματικού Συμβολαίου.

Επίσης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το κλιματικό συμβόλαιο διατυπώθηκαν προτάσεις, που προσδιόρισαν τη στρατηγική υλοποίησης των αναγκαίων παρεμβάσεων. Στρατηγική που σήμερα αναπτύσσεται με τη συμβουλευτική υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, η διαμόρφωση του οποίου ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2022.

Οι συνεργασίες αυτές τεκμηριώνουν ότι η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει τη σύνταξη της στρατηγικής της για την ανάδειξη του παράκτιου μετώπου, και με ό,τι αυτό αλληλεπιδρά και επηρεάζει, αρκετό χρόνο πριν.

Τεκμήρια που ενισχύονται και από πρωτοβουλίες της, όπως όταν διεκδικούσε τη παραλιακή χάραξη του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος, ως αναγκαίο έργο για την ενδοεπικοινωνία των περιοχών, όπως όταν συνεργάσθηκε με το υπουργείο Υποδομών για τις μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του μεσσηνιακού κάμπου, όταν έλαβε χρηματοδοτήσεις τόσο για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού όσο και για τη διαχείριση της λυματολάσπης, όταν ήταν υπέρμαχος της κατασκευής του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης από εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όπως όταν προωθούσε την έγκριση των σχεδίων για το master plan του λιμένα και τις αναπλάσεις στο παραλιακό μέτωπο της Μικράς Μαντίνειας κ.ά.

Είναι πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής Βασιλόπουλου, απαραίτητες για την ανάπτυξη του παράκτιου μετώπου και τις οποίες ο κ. Τζαμουράνης ή αγνοεί ή σκοπίμως αποκρύπτει.

Το όραμά μας δεν περιορίζεται σε εντυπώσεις, που άλλωστε δεν έχουμε ανάγκη, αλλά έχει μια βαθιά ανθρωποκεντρική στρατηγική που αναπτύσσεται με συνεργασίες και υποστήριξη, από όλους όσοι μπορούν να συμβάλλουν. Τα αποτελέσματα δεν έρχονται με ευχές, αλλά με μέθοδο και σκληρή δουλειά, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί. Με έργα στην πράξη.

Written by