«Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατείας 23ης Μαρτίου»

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι εγκαθίσταται η ανάδοχος εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. και ξεκινά η α’ φάση του έργου «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατείας 23ης Μαρτίου», σύμφωνα με την εργοταξιακή κυκλοφοριακή μελέτη – εργοταξιακή σήμανση που έχει εγκριθεί. Το έργο θα εκτελεστεί σε τέσσερις φάσεις, προκειμένου να υπάρξει λιγότερη δυνατή όχληση.

Υπενθυμίζεται ότι είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.452.500,00 ευρώ και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ανάδοχος έχει αναδειχθεί η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 23,67%.

Ήδη, από πλευράς Δήμου Καλαμάτας, έχει υπάρξει ενημέρωση για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παράλληλα, χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Ανδρέα Καραγιάννη, του αντιδημάρχου Δημήτρη Μαστραγγελόπουλου και μηχανικών του Δήμου και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, έλαβε ενημέρωση από τον υπεύθυνο του έργου για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, το οποίο κατά την α’ φάση εκτιμάται σε τέσσερις μήνες.

Κατά τις επόμενες μέρες, ταυτόχρονα με τον εργολάβο, θα παρέμβει και η ΔΕΥΑ Καλαμάτας με δικά της συνεργεία, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης των δικτύων της.

Written by