«Το μεγάλο πακέτο χρηματοδοτήσεων που έχουμε στην διάθεσή μας τα επόμενα
χρόνια πρέπει να αξιοποιηθεί για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αλλά και
για την ενδυνάμωση του κράτους και την δημιουργία θεσμικής μνήμης».
«Η de facto χρεοκοπία της χώρας μας το 2010 πάτησε και πάνω σε ένα κράτος
πελατειακό, που δεν μπορούσε να οδηγήσει την ανάπτυξη» υπογράμμισε ο Αλ.
Χαρίτσης.
Και κατέληξε: «Ένας βασικός τρόπος να σπάσει αυτό είναι οι κυβερνήσεις
συνεργασίας και η δημιουργία ευρύτερων συναινέσεων. Η εκλογική αναλογική που
ψηφίσαμε το 2016 είναι ο θεσμός που μπορεί να καλλιεργήσει τέτοια κουλτούρα
συνεργασίας. Ζητάμε την ψήφο των πολιτών στην απλή αναλογική για να ανοίξει ο
δρόμος σχηματισμού συμμαχικής προοδευτικής κυβέρνησης», κατέληξε ο Αλ.
Χαρίτσης.

Written by