Απογοητευτικά τα στοιχεία για την ανεργία των νέων

Απογοητευτικά χαρακτηρίζει τα ευρήματα ερευνών που πραγματοποίησε η ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με τη θέση της νέας γενιάς στην ελληνική αγορά εργασίας και την ανεργία των νέων στην Ελλάδα, παρά το πολύ ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διαθέτει υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) από την έρευνα προκύπτει ότι η σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, είναι περισσότερο το αποτέλεσμα της μείωσης του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικού και της επακόλουθης μείωσης του εργατικού δυναμικού και όχι τόσο της αύξησης της απασχόλησης.

Αξίζει δε να υπογραμμιστεί ότι η εικόνα σχετικά με την εργασία των νέων γίνεται ακόμη πιο απογοητευτική αν συγκριθεί όχι μόνο με τη Γερμανία αλλά και με την Πορτογαλία. «Η απόδοση της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας τα χρόνια μετά την κρίση είναι πολύ προβληματική» τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ προσθέτοντας ότι η Πορτογαλία παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και περίπου 25% περισσότερες θέσεις εργασίας από την Ελλάδα, «το οποίο συνεπάγεται ένα πολύ μικρότερο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με την Ελλάδα».

«Η σύγκριση της απασχόλησης και της ανεργίας των νέων είναι εξίσου απογοητευτική για τη χώρα μας. Η θέση των νέων της χώρας μας ως προς την ανεργία είναι σημαντικά χειρότερη ακόμη και από την Πορτογαλία. Αυτή η παρατηρούμενη υστέρηση συγκριτικά με μία χώρα η οποία είχε διαχρονικά παρόμοιες και ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις από τη χώρα μας καθιστά την εικόνα της οικονομίας μας ιδιαίτερα απογοητευτική» προειδοποιεί η ΓΣΕΒΕΕ.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αν και νέοι/ες στην αγορά εργασίας, το μεγαλύτερο μέρος των ανέργων μεταξύ τους είναι ήδη μακροχρόνια άνεργοι/ες. Αυτοί/ές που βρήκαν εργασία παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά μη εθελούσιας μερικής απασχόλησης και μη εθελούσιας προσωρινής απασχόλησης σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο χρόνος εργασίας τους είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν των μεγαλύτερων ηλικιών, που είναι ήδη πολύ μεγάλος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, «η νέα γενιά στην Ελλάδα έχει το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες γενιές (παρά την έντονη διαρροή “εγκεφάλων” -brain drain- προς το εξωτερικό) και ταυτόχρονα έχει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας τόσο ως προς τις μεγαλύτερες ηλικίες όσο και ως προς άλλες χώρες της ΕΕ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συμπέρασμα που προκύπτει από τη γενική εικόνα είναι το γεγονός ότι το νεαρής ηλικίας εργατικό δυναμικό στη χώρα είναι κατά κανόνα σε θέση να ικανοποιήσει την πλειονότητα των αναγκών μιας αγοράς εργασίας υψηλής ειδίκευσης, «αλλά δυστυχώς το παραγωγικό και οικονομικό σύστημα της χώρας μας δεν προσφέρει ικανοποιητικό αριθμό θέσεων εργασίας υψηλών δεξιοτήτων ώστε να αξιοποιήσει παραγωγικά και να αναπτύξει περαιτέρω τα ταλέντα και τις γνώσεις των νέων».

Τέλος όσον αφορά στην περιφερειακή – χωρική διάσταση της ελληνικής δομής της απασχόλησης, η ΓΣΕΒΕΕ εντοπίζει ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ της Αττικής και τις περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας (στα νησιά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα λόγω και του Τουρισμού).

Written by