ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Χωρίς αναδρομική ισχύ οι διορθώσεις στις αντικειμενικές αξίες Χωρίς αναδρομική ισχύ θα εφαρμοστούν οι διορθώσεις Περισότερα