Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

“Χαμένοι στη μετάφραση” με τη μεταφορά των σκουπιδιών στην Καλλιρρόη Το προηγούμενο διάστημα ο περιφερειάρχης Περισότερα