ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΔΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στο…καλάθι επιλογών δεν υπάρχει μόνο η μελέτη του Μορέα Δόθηκε,  στη δημοσιότητα, από την Περιφέρεια Περισότερα