Εκτέλεση εργασιών – επισκευών σε δημοτικά κτήρια σε Βελανιδιά, Σταματινού και Πήδημα

Εργασίες εκτελούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στις Δ.Ε. πλην Καλαμάτας», σύμφωνα Περισότερα