ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – «Στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης για αποτροπή καταστροφής της πλατείας»

Δημοτικοί σύμβουλοι κατέθεσαν αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης ανάπλασης Οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του  Περισότερα