Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Στη δικαιοσύνη κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής του ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου αυτή να καταργηθεί, αποφάσισε να Περισότερα